Malta - Mellieha + Mellieha Bay (Keppel) 02 ies

Меллиха